Wettelijke bepalingen

In overeenstemming met de wet, informeren wij u dat deze site :

  • een verklaring aan de CNIL,
  • van een verklaring aan de CSA,
  • een verklaring aan de bevoegde officier van justitie.

Cookiebeheer

Etesia kan een cookie plaatsen die ons in staat stelt om uw interesses beter te begrijpen, zodat we onze antwoorden beter kunnen afstemmen op uw behoeften. Daarnaast stellen cookies ons ook in staat om statistieken van bezoeken te maken om de ergonomie van deze website te verbeteren. Als u cookies echter wilt uitschakelen, kunt u dat doen door hier te klikken. Deze instellingen zijn alleen geldig in de browser die u momenteel gebruikt.

Namaak

Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden op welk medium dan ook is verboden. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. De informatie in deze dienst is niet-contractueel en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Computerrecht

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake ‘Informatica en Vrijheid’ beschikt u over het recht op toegang, informatie, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek tot ons te richten. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u surfen naar onze pagina Privacybeleid.

Formulier

De informatie die via het contactformulier wordt verzameld, zal niet worden bekendgemaakt aan andere personen dan de personen die deel uitmaken van ons bedrijf. Zoals de wet op de gegevensbescherming vereist, informeren wij u echter dat uw antwoorden facultatief zijn en dat het uitblijven van een antwoord geen bijzondere gevolgen zal hebben. Toch moeten uw antwoorden voldoende zijn om ons in staat te stellen de informatie te verwerken.

Informatie

SIRENE NR. 343 510 996

RCS STRAATSBURG

Hoofdkantoor :

13 rue de l'industrie,

67160 WISSEMBOURG

 

Site ontworpen en ontwikkeld door ADVISA