Milieu Innovatie

Milieubescherming en duurzame ontwikkeling in het algemeen vormen cruciale concepten voor ETESIA, reeds lang vóór deze onderwerpen in de mode kwamen. Zo heeft ETESIA ook een huisfilosofie ontwikkeld: het BioConcept.

Dit steunt op twee grote pijlers

Onze productiesite

 • Al het afval wordt gesorteerd waarbij 90% intern gebeurt door het plaatsen van bakken voor staal, aluminium, karton, hout, accu’s en batterijen.
 • Troeven van de Franse makelij m.b.t. duurzame ontwikkeling:
  • Transport heeft een kleinere impact op het milieu dan bij een machine die vervaardigd wordt in Azië en de VS zoals bij de meeste van onze concurrenten het geval is.
  • De sociale en economische impact is positief dankzij het behoud van werk en industriële knowhow in Frankrijk.
 • De balans van het broeikaseffect wordt opgesteld. Deze balans houdt rekening met het energieverbruik van de site, de koelmiddelen en het transport. De balans helpt het bedrijf te bepalen waar, wanneer en hoe meer energie bespaard en minder vervuild kan worden.

Onze machines

 • Lange levensduur van ETESIA: duurzame machines. Een voorbeeld: sommige van de eerste Hydro 100’s maaien 20 jaar na hun eerste ingebruikname nog steeds.
 • Een gamma maaiers geschikt voor een gedifferentieerd beheer toont perfect de polyvalentie van de ETESIA-zitmaaiers aan.
 • Ontwikkeling van nieuwe mechanisaties.

Informatie inwinnen om de juiste keuzes te maken

Is er werkelijk vraag naar deze voortgang ?

Peiling bij 300 verantwoordelijken van groendiensten van Franse steden met meer dan 5000 inwoners

91% bevestigt dat ze zich zorgen maken over:​
De integratie van duurzame ontwikkeling in hun beleid inzake:
• Biodiversiteit
• Waterbescherming
• Vermindering van geluidshinder
• Verlaging van de uitstoot van CO2• Praktijk van gedifferentieerd beheer

Studie uitgevoerd door AGRINOVA

 

Op welke terreinen moet gehandeld worden om het milieu-effect van de producten van ETESIA te verminderen ?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben wij een studie van het milieu-effect van onze trekker-maaiers van het gamma van 80 cm laten uitvoeren door Bureau Veritas CODDE (Conception Développement Durable Environnement). http://www.codde.fr/

 

Verdeling van de milieueffecten van thermische maaier op zijn levenscyclus :

 • Fase van FABRICAGE 9% Gemiddeld
 • Fase van DISTRIBUTIE 1%
 • Gemiddeld Fase van GEBRUIK 85% Gemiddeld (waarvan 90% afkomstig van het brandstofverbruik)
 • Fase van LEVENSEINDE : 5% Gemiddeld

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de gebruiksfase (85%) de grootste invloed heeft op het milieu, in het bijzonder het brandstofverbruik (90%). Dat is de reden waarom de inspanningen van onze ingenieurs in de eerste plaats gericht zijn op de versies van onze trekker-maaiers die zijn uitgerust met schone motoroplossingen.

Assortiment met biobrandstoffen

Sinds 2007 wordt een BIO-versie aangeboden voor het volledige gamma van dieseltrekker-maaiers die werken met groene brandstof B30 (diesel met 30% ester van biomassa).

ETESIA is lid van de vereniging Partenaires Diester die de diësterketen ontwikkelt in Frankrijk.

B30 is een brandstof die energie put uit het hart van de planten. Het bestaat voor 30% uit FAME's en is bestemd voor dieselvoertuigen. FAME's (vetzuurmethylesters) zijn de esters die uit planten zoals koolzaad, soja en zonnebloem gehaald worden. Wanneer ze in gasolie worden geïntroduceerd, kunnen met de FAME's of esters van plantaardige oliën agrobrandstoffen vervaardigd worden die bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, zwarte rook en roet van motorvoertuigen.

Het vervaardigingsproces is eenvoudig: een plantaardige olie wordt geproduceerd op basis van koolzaad of eventueel zonnebloem. Na zuivering en menging met methanol kan die vervolgens ingevoerd worden in gasolie.

Assortiment van gas, LPG

2008: Lancering van de eerste Europese maaier die werkt op LPG.
(partnerschap met Totalgaz) : hydro 80 GPL

Ecologischer
Betere bescherming van het milieu dankzij de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen: 20% lagere uitstoot van CO, 21% van CO2 en 25% van koolwaterstoffen.

 

Economischer

 • Autonomie van het maaien bijna verdriedubbeld : tussen 10 en 12 uur maaien tegenover 4 tot 6 uur voor benzine.
 • Een kostprijs voor brandstofverbruik per uur tot 2,5 maal minder hoog dan voor benzine.
 • Ongeveer € 7.000 brandstofbesparing over een professionele levenscyclus.

Elektrisch assortiment

100% elektrische trekker-maaier

 • 2008 : ETESIA blijft streven naar de bescherming van het milieu met het ontwerp van een "maaierconcept": de eerste 100% elektrische trekker-maaier ter wereld met ingebouwde accu's en verzameling.
 • 2010 : het "maaierconcept" is uitgegroeid tot een het "maaierconcept" is uitgegroeid tot een bahia M2E .
 • 2012 : commercialisering van de elektrische bahia

 

Ecologischer

 • Nul uitstoot van koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en kooldioxide (CO2)
 • Nul lozing van koolwaterstoffen (NC), rook en fijnstof (PM)

 

Stiller

 • nagenoeg geluidloos in verplaatsingsmodus
 • stiller tijdens het maaien dan een thermisch model

 

Economischer

 • Verbruikskosten < 0,25 €/u
 • Lage onderhoudskosten: geen aandrijfriem, noch filter, noch motorolie

 

Uitstekende prestaties

 • Snijden en verzamelen equivalent aan thermisch model
 • Identiek besturingscomfort
 • Even compact als het model met verbrandingsmotor
 • Autonomie van het maaien van ongeveer 2.500 m2: 2u + 1u30 met accuwagen = 3u30
 • Autonomie bij verplaatsing en gebruik van heggenscharen: 8u

Robotmaaiers

De revolutie van de robotmaaiers volgens ETESIA

Met zijn familie van robotmaaiers ETmowers zorgt ETESIA opnieuw voor een revolutie in de wereld van de professionele groenvoorzieningen.

De revolutie van de robotmaaiers volgens ETESIA

 • 2012 : De familie ETmowers
 • Milieuvriendelijk
 • Reductie van CO2 met 90%: 1 ton CO2 /ha/jaar
 • Stil
 • Geurloos
 • Minder mest
 • Geen te verwijderen afval
 • Zuinig
 • Driemaal minder energie €
 • Geen te verwijderen maai-afval
 • 20% minder meststof nodig na een jaar
 • Tijdsbesparend
 • Beperkte menselijke tussenkomst
 • Tijd vrijgemaakt voor andere werkzaamheden

De ontwikkeling van het BIOCONCEPT van ETESIA wordt gelauwerd

 • Eco-trofeeën van Cadre de Vie 2010
  Jury reageert enthousiast op de elektrische maaier. Bronzen trofee in Eco Management voor het Bioconcept.
 • Trofee van de communicatie 2010
  Laureaat (5e) in de categorie “beste actie op het vlak van milieucommunicatie”.
 • Trofee Cap’tronic 2011
  Genomineerd in de categorie eco-innovatie.
 • Palmares van Innovatie Groen Salon 2012
  La M2E distinguée dans la catégorie Construction et Entretien des Espaces Verts

 

De mooiste beloning is echter het vertrouwen van de gebruikers. Zo wordt bij de Engelse voetbalclub Forest Green Rover een trekker-maaier van Etesia gebruikt die werkt op biodiesel (H124D + scarif), evenals de elektrische bahia en een robot ETm 105.

De visie van ETESIA op de toekomst van de markt steunt op het verzoenen van economie en ecologie.

Dit streefdoel van ETESIA komt naar voren met zijn nieuwe groene motoroplossingen, maar ook met de polyvalentie van zijn aanbod, dat het toepassen van meerdere maaitechnieken en dus een echt gedifferentieerd beheer mogelijk maakt.